W związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Werbkowice.

 

Celem spotkania będzie budowa zapowiedzianej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” oraz aktywne włączanie w ten proces lokalnych społeczności, przedstawicieli samorządów, a także organizacji pozarządowych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 r. (środa) o godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Ponadto informujemy, że po konsultacjach dotyczących Mapy zagrożeń bezpieczeństwa przedstawiona zostanie informacja o naborze wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.

Wszystkich zainteresowanych stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania, jak również odnawialnymi źródłami energii zapraszamy na spotkanie.