Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 4.1. „Wsparcie wykorzystania OZE” osi priorytetowej 4. „Energia przyjazna środowisku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20160531efrr


Umowa o dofinansowanie projektu na kolektory słoneczne

W czwartek, 29 grudnia br., Wójt Lech Bojko podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na budowę na terenie gminy Werbkowice instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne w gminie Werbkowice

Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

naglowek ugUrząd Gminy Werbkowice informuje, że obecnie trwają prace nad „Zbiorowym projektem wykonawczym montażu instalacji solarnej dla budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych” – zwanej „dokumentacją projektową”.

20160209ozeInformujemy, że nabór ankiet dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych zostaje przedłużony do 29 lutego 2016 r. (poniedziałek).

20160209ozeGmina Werbkowice informuje, że termin wydawania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie map zasadniczych w skali 1:1000 (mapa dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny/mieszany na/w którym ma zostać zamontowana instalacja solarna) wynosi minimum 7 dni.

naglowek ugWójt Gminy Werbkowice zaprasza wszystkich zainteresowanych stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu zamieszkania, jak również odnawialnymi źródłami energii.

20160209ozeZamieszczamy zaktualizowane załączniki do naboru wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych.

W związku z prośbą Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Werbkowice.

20160209ozeWójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.