Prace budowlane - kanalizacja

W związku z realizacją zdania „Przebudowa i budowa kanalizacji  sanitarnej w miejscowości Werbkowice ul. Parkowa, Przemysłowa” informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka zakończyło prace budowlane polegające budowie kanału sanitarnego  w ul. Przemysłowej, Szkolnej i ul. Piłsudskiego.

 

Obecnie prowadzone są roboty budowlane na terenie ul. Parkowej metodą wykopową.