Rozpoczęcie prac budowlanych - kanalizacja

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „CARPOL” Wiktor Kardyka rozpoczęło prace budowlane polegające budowie kanału sanitarnego w ul. Przemysłowej oraz przebudowie starych kanałów ściekowych częściowo z rur kamionkowych na rury PVC i PE przy ul. Parkowej, Piłsudskiego, Szkolnej i Przemysłowej. 

Realizacja tego zadania będzie przebiegała dwuwariantowo tj. metodą wykopową i metodą bezwykopową. Obecnie prowadzone są roboty budowlane na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” metodą bezwykopową z zastosowaniem wiertni do tzw. przewiertu sterowanego ze wciąganiem rury PE.