Grupa Pomocy Humanitarnej PCK

Szanowni Państwo, Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w bieżącym roku rozpoczął przygotowania do utworzenia Grupy Pomocy Humanitarnej. Działanie to wspierane jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zaproszenie na sesję XII/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-11-14

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-11-13

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:

IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - kolejność występów

Serdecznie zapraszamy na IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie się w dniach 9-10.11.2019 o godz. 11:00 w sali widowiskowej GOK Werbkowice.

Zapraszamy na Zaduszki Liryczne

Serdecznie zapraszamy na Zaduszki Liryczne, które odbędą się 15.11.2019 (piątek)* o godz. 18:00 w herbaciarni GOK Werbkowice.