Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-02-27

 

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

Ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018.

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Koluchstyl 2018

Dnia 18 lutego 2018 roku na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Koluchstyl.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Wójt Gminy Werbkowice, Szkoła Podstawowa w Werbkowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają na Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", które odbędą się 1 marca 2018 roku o godz. 9:00.

Zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przez internet - szkolenie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na szkolenie dla rolników z zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus oraz zasad przyznawania płatności PROW w latach 2015-2020.