Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-06-05

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Badania rolne 2018

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Prezydent Lech Wałęsa w Werbkowicach

23 maja 2018 roku Gmina Werbkowice po raz pierwszy w historii gościła Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na zaproszenie Komitetu Odbudowy Pomnika i Klubu Obywatelskiego do Werbkowic przyjechał Lech Wałęsa.

Zapraszamyna „Słodki Dzień Dziecka/Mini Mundial"

Zapraszamy wszystkie dzieci na „Słodki Dzień Dziecka/Mini Mundial" w gminie Werbkowice, który odbędzie się 8 czerwca 2018 r. na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy Hali Sportowej w Werbkowicach. Początek imprezy o godz. 10.00.

Światowy Dzień Godności

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone w całej Europie od lat 90.