Wsparcie Wojewody Lubelskiego

Dotacja celowa dla Gminy Werbkowice w kwocie 49000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic z intensywnymi opadami gradu, deszczu, silnego wiatru, które miały miejsce w dniach 8 i 11 czerwca 2020 r.

Bitwa o wozy

Uprzejmie informuję, że uruchomiona została akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "W krainie abstrakcji"

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza zdalny konkurs fotograficzny📱📸 z nagrodą🎁 pt.: ”W KRAINIE ABSTRAKCJI”.

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów.