Zapraszamy na Warsztaty z tworzenia jesiennych dekoracji

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na Warsztaty z tworzenia jesiennych dekoracji.
Warsztaty odbędą się 18.10.2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali muzycznej GOK.

Powiatowy Konkurs Poetycki „Magia Słowa”

W dniu 09.10.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach odbyło się wręczenie nagród w Powiatowym Konkursie Poetyckim „Magia Słowa”.

Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice - szkolenie

W ubiegłym tygodniu nasi Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice zostali przeszkoleni z zakresu animacji czasu wolnego. Kurs Animatora poprowadziła pani Marta z Centrum Szkoleń i Animacji.

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Werbkowice

W miniony wtorek (9 października br.) Gmina Werbkowice zakupiła samochód pożarniczy specjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werbkowicach.

Informacja o dochodzie z gospodarstwa rolnego do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. (M.P. 2018 poz. 911) przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. – 3399 zł.