Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Siostry Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu, Sahryń 62, 22-546 Turkowice.

Konkurs plastyczny p.h. „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej”

Zapraszamy do udziału w V gminnym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Boże Narodzenie w twórczości dziecięcej”. Konkurs na kartkę świąteczną lub zabawkę choinkową.

"Plenerowa inscenizacja - manewry barbarzyńców” – podsumowanie

Dnia 10 września 2017 roku na terenie Zagrody Wandalskiej w Kotorowie odbyła się „Plenerowa Inscenizacja – manewry barbarzyńców”.

Aktywny e-Samorząd – podnosimy jakość usług Urzędu Gminy Werbkowice

Wójt Lech Bojko podpisał dzisiaj umowę o przystąpieniu Gminy Werbkowice do projektu pn. „Aktywny e-Samorząd”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Bezpłatne Porady Prawne Dla Mieszkańców

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.