Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-06-25

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

W hołdzie uczestnikowi walk pod Monte Cassino

18 czerwca br. w Hrubieszowie odbyły się uroczystości poświęcone 74 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino, w których wziął udział wójt Lech Bojko.

Słodki Dzień Dziecka - Werbkowice 2018

 

Tego jeszcze nie było, wspaniała impreza plenerowa dla dzieci z terenu gminy Werbkowice, obfitująca w wiele atrakcji, słodkich niespodzianek, gier, zabaw oraz pokazów, to wszystko miało miejsce podczas „Słodkiego Dnia Dziecka”, który odbył się w dniu 8 czerwca 2018 roku na obiektach sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Spotkanie Grupy Sterującej – projekt „Aktywny e-Samorząd”

 

Od 1 marca 2018 r. Gmina Werbkowice uczestniczy w realizacji projektu „Aktywny e-Samorząd” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Świadczenie „Dobry start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest wsparciem rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.