Zaproszenie na XLII sesję Rady Gminy Werbkowice 2018-08-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-08-21

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Jubileusz 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Werbkowice

W dniu 9 sierpnia 2018 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach Jubileusz 60 i 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Werbkowice.

Mieszkańcy dzielą fundusz sołecki na 2019 rok

Jak co roku, w sierpniu i wrześniu, w trakcie zebrań sołeckich mieszkańcy gminy decydują, na jakie zadania zostaną przeznaczone przyznane im środki z funduszu sołeckiego na przyszły rok.

Zmiana harmonogramu odbioru elektrośmieci w sektorze III

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców w sektorze III nastąpi w dniu 17.08.2018 r., a nie jak określono w harmonogramie w dniach 7.09.2018, 10.09.2018, 11.09.2018. Prosimy o wystawienie odpadów przed godz. 7:00.