OREW w Alojzowie pomoże twojemu dziecku!

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają nas rodzice, którzy decydują się na współpracę z terapeutami i nauczycielami pracującymi w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Alojzowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-12-07

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIII/356/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 4550) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Bezpłatne porady prawne

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Spotkanie informacyjne dot. rejestracji kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na spotkanie w dniu 10.12.2018 r o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie (ul. Narutowicza 34), na którym omówione zostaną zagadnienia związane z tematyką powołania koła gospodyń wiejskich oraz uzyskania przez koła środków na działalność statutową.

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/zbiorcza/jak-otrzymac-5-tysiecy-zlotych-dla-kola-gospodyn-wiejskich/

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Werbkowice do zgłaszania się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Koła mogą pozyskać na własną działalność nawet do 5000 zł.