Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi”

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Ankieta dla uczestników debaty publicznej prowadzonej w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mając na uwadze rozpoczęty proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030), zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety przygotowanej w formie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

Sukces uczniów PSP w Gozdowie w konkursie „Kresowy Pasiak”

Pod Patronatem Starosty Powiatu Hrubieszowskiego w ramach obchodów 590 rocznicy utworzenia powiatu odbył się konkurs zorganizowany przez Historyczno-Edukacyjną Pracownię Tkacką działającą przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Nosił on tytuł „Pasiak Kresowy”.

Zaproszenie do udziału w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2019

Serdecznie zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących do udziału w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2019.