Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-12-03

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:

Przypomnienie - projekt „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE – ETAP II”

Osobom biorącym udział w projekcie pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE WERBKOWICE – ETAP II” przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru pozostałą szacowaną kwotę wkładu własnego, odpowiednio:

Mikołajki 2019

Zapraszamy na Mikołajki 2019 w gminie Werbkowice.

Nr 5 Kulturalnika

W najnowszym numerze Kulturalnika wywiad dr inż. Piotrem Kozerą oraz wyniki II Powiatowego Konkursu Poetyckiego "Magia Słowa".

Pierwsze Wyprawki Czytelnicze rozdane!

Pierwsze wyprawki czytelnicze w ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach już rozdane!