Kolejne zmodernizowane świetlice w gminie Werbkowice

Dobiegły końca remonty świetlic wiejskich w Alojzowie i Wilkowie. Pieniądze na prace modernizacyjne w kwocie blisko 140 tys. zł Gmina pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice”

 

Informujemy, że grupa nieformalna „Aktywne Babki” pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice” w konkursie grantowym w ramach programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”.

Narodowe Czytanie 2018

W sobotę 08.09.2018 r. na tarasie Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach odbyło się wspólne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w ramach akcji Narodowe Czytanie.

Przerwa w dostawie wody

Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach informuje że ok. 2 godz. będzie trwać przerwa w dostawie wody w dniu (07.09.2018 r.). Przerwa spowodowana jest awarią na przyłączu do cukrowni. W tej chwili energetycy pracują nad usunięciem awarii.

Konferencja nt. dotacji dla przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na konferencję na temat możliwości pozyskiwania dotacji przez przedsiębiorców.