Lubelskie Spotkania Seniorów 2019

Z myślą o osobach w wieku dojrzałym w Targach Lublin S.A. będzie realizowane nowe wydarzenie Lubelskie Spotkania Seniorów LUBSENIOR, które odbędzie się w dniach 25-27 października 2019 r.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 15 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Życzenia w Dniu Edukacji Narodowej

Wójt Gminy Werbkowice, Przewodniczący Rady Gminy Werbkowice, radni i urzędnicy Gminy składają nauczycielom i pracownikom oświaty z terenu Gminy Werbkowice serdeczne życzenia sukcesów w pracy, wytrwałości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

Nabór na podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Planowania w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Informacja ze spotkania przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice

W dniu 4 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Werbkowice. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie Piotr Gronowicz oraz poseł na Sejm Sławomir Zawiślak. Komendant Powiatowy omówił sytuację w zakresie dofinansowania jednostek OSP z terenu Gminy.