Niebezpieczne miejsce

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczne miejsce w miejscowości Gozdów (były POM – Plac zabaw) z uwagi na zły stan techniczny studzienki kanalizacyjnej.

Zaproszenie na sesję IX/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-07-26

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz.: 14:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego ,,Bajka” w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 4, 22-550 Werbkowice.

Bus „Nowa Piątka” w Werbkowicach

W dniu 23 lipca 2019 roku przed Urzędem Gminy Werbkowice gościł bus „Nowa Piątka”. Gminę Werbkowice odwiedzili doradca wojewody, inspektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 80.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej niż 40% wartości inwestycji.