Podsumowanie Ferii zimowych 2019

Za nami dwa tygodnie Ferii zimowych z GOKiem, które odbywały się w dniach 11-22.02.2019 r. 

Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach informuje, że zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą od 11 marca do 12 kwietnia 2019 r.

Zaproszenie na sesję V/2019 Rady Gminy Werbkowice - 2019-03-01

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-03-01

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Szkolenie dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na szkolenie z „zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacji obszarów ONW oraz składania od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. Oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018”.