Stypendium i zasiłek szkolny dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego 2017/2018 przyjmowane będą od 01 września 2017 r. do 15 września 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, pok. Nr 2, w godz. 7:30-15:30. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych składanie wniosków do 15 października 2017 r.

Zasady postępowania z rannymi bocianami

W związku z występowaniem w ostatnim czasie zwiększonej liczby rannych bocianów bądź osłabionych, uprzejmie informujemy, że przy udzielaniu pomocy rannym i poszkodowanym ptakom tego gatunku należy zachować szczególną ostrożność.

Zmiana terminu udzielania bezpłatnych porad prawnych

Informujemy, że w bieżącym tygodniu adwokat Andrzej Dec będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w piątek – 11 sierpnia (zamiast czwartku – 10 sierpnia).

Nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Upały, upały...

Chwilę ochłody może przynieść mieszkańcom przejście przez kurtynę wodną. Taka działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.