Likwidacja przejazdu kolejowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość przejęcia w użytkowanie przejazdu
kolejowo-drogowego w kategorii F w km 072 045 705 Zawada – Hrubieszów Miasto (km. 19,005 linii 65 LHS).

Konwent „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym i Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych” połączone z Galą III Sektora

To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora.

„Sprzątanie Świata” -  Polska 2020 - największa akcja wolontariacka w Polsce

Jak co roku od 27 lat we wrześniu na terenie Polski tysiące wolontariuszy wyrusza w Świat, by posprzątać swój kawałek ziemi. Cel jest jeden uprzątnąć skwery, parki, przydrożne rowy z zalegających odpadów.

Ostatnia transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew na pniu z gatunku topola w m. Gozdów

Gmina Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów.