Zamknięcie PSZOK

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hostynnem i Sahryniu są nieczynne do odwołania.

Komunikat w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy dla bezpośredniej obsługi interesanta

Szanowni Państwo, od dnia 24 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Werbkowice nie obsługuje bezpośrednio interesantów. Nie przerywa jednak pracy. Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Zawiadomienie o sesji XVI/2019 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek) o godz.: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Informacja o realizacji serwisów instalacji solarnych w okresie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020, poz. 433) ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.