Informacja o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2020 r. - GOPS

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach z dnia 16 marca 2020r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Zaproszenie na sesję XXIII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz.: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice w dniu 31 grudnia 2020

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Podziękowanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie

Gmina Werbkowice składa podziękowanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie za wsparcie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy z terenu Gminy.