Zakład Karny w Hrubieszowie informuje, iż obecnie trwa procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Komunikat Nr 2/2019 z dnia 18 października 2019 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Komunikat Nr 2/2019 z dnia 18 października 2019 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych.

Spotkanie edukacyjne na prawosławnym cmentarzu w Werbkowicach

Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz wolontariusze we współpracy z Wójtem Gminy Werbkowice zapraszają dzieci, młodzież oraz wszystkich zainteresowanych przeszłością Werbkowic na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się 29 października (wtorek) o godz. 11:30 na prawosławnym cmentarzu w Werbkowicach (koniec ul. Sikorskiego, wzgórek za Komunalnym Zakładem Oczyszczania).

Zaproszenie na sesję XI/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-10-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ) zwołuję XI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz: 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-10-24

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: