Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 4 stycznia 2021 r. o godz.: 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice pokój Nr 5a (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej. Dnia 4 stycznia 2021 r. o godz.: 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice pokój Nr 5a (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dnia 5 stycznia 2021 r. o godz.: 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice pokój Nr 5a (parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2020 r.

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 04.02.2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

Zaproszenie na sesję XXIII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice w dniu 28 grudnia 2020

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: