Przedstawienie "Wierny Robot"

"Wierny Robot” – przedstawienie wystawione podczas Święta Szkoły w dniu 30 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Honiatyczach

Wizyta uczniów z PSP Honiatycze w Urzędzie Gminy

W dniu 12.06.2019 r. w UG Werbkowice odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Honiatyczach z Wójtem i Pracownikami UG Werbkowice oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.

Dzień Otwartych Drzwi w Końskowoli
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi.

Sukces uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej w Gozdowie

5 czerwca 2019 roku, w Zespole Szkół nr 2 - „Staszic” w Hrubieszowie, odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu.

Zaproszenie na sesję VIII/2019 Rady Gminy Werbkowice - 2019-06-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: