Zaproszenie na sesję XXI/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję XXI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz.: 10.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godzinie 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Promocja książki „100-lecie bitwy Polsko-Bolszewickiej oraz miejscowości Hostynne Kolonia”

W sobotę 26 września 2020 roku o godzinie 13:00 przed pomnikiem ku czci poległych żołnierzy 30. Pułku Strzelców Kaniowskich znajdującego się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Hostynnem Kolonii odbyła się Promocja książki „100-lecie bitwy Polsko-Bolszewickiej oraz miejscowości Hostynne Kolonia”.

Rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Magia Słowa”

W dniu 24.09.2020 w Sali konferencyjnej GOK Werbkowice odbyło się wręczenie nagród w III Powiatowym Konkursie Poetyckim „Magia Słowa”.
W tym roku na konkurs nadesłano 6 prac.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali USC w Urzędzie Gminy Werbkowice (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: