Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików

Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że zgłaszane do Inspekcji Weterynaryjnej padłe dziki są układane w workach przy drogach w celu odbioru przez zakłady utylizacyjne.

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

W związku z nieprawidłowym działaniem aplikacji e-WniosekPlus (służącej do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) informujemy, że pomoc w wypełnianiu wniosków organizowana przez Urząd Gminy Werbkowice będzie kontynuowana po naprawieniu błędów systemu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Warsztaty wielkanocne 2018

W dniu 15 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się warsztaty wielkanocne. Założeniem warsztatów było używanie do kompozycji naturalnych materiałów: bazie, owies, rzeżucha, ratan, wytłaczanki, skorupki z jajek, bibuła.

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych w różnych kategoriach wiekowych w tym dla dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w 2018 r."

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Werbkowice informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2018 ogłoszonego zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 19 lutego 2018 r.