Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2018-10-26

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i 3520, z 2015 r. poz. 2592 i z 2017 r. poz. 4024) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Stowarzyszenie chce utworzyć Dom Seniora w Turkowicach

Stowarzyszenie Aktywnych Obywateli „SAOB” z podzamojskich Chomęcisk Dużych jest zainteresowane zakupem budynku po byłej Szkole Podstawowej w Turkowicach.

Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Werbkowicach

Już po raz drugi w Werbkowicach odbył się Turniej Tenisa Stołowego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Głównym organizatorem turnieju rozegranego w środę (24 października) w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Werbkowicach było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach.

Kolejne animacje dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na kolejne ANIMACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (wydarzenia finałowe), które Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice poprowadzą w:

Wybory samorządowe - głosowanie przez pełnomocnika

Informacje na temat głosowania przez pełnomocnika udzielane są pod numerem telefonu: 84 6572080 wew. 48.