Informacja dla rolników!

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru odpadów z działalności rolniczej:

IUNG w Puławach - sprzedaż działek

IUNG w Puławach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących działkami gruntu w ilości 20.

Ruszyła zbiórka!

Od 20 kwietnia 2020 r. ruszyła zbiórka finansowa, z której fundusze zostaną przeznaczone na Szpital Powiatowy im. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie oraz inne działania mające na celu walkę z epidemią COVID-19 (zakup materiałów i szycie maseczek).

Bezpłatny punkt pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie z ARiMR w roku 2020

Jak co roku Urząd Gminy Werbkowice zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnego punktu pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus.

Uszyjemy darmową maseczkę!

Urząd Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informują wszystkich mieszkańców gminy Werbkowice, iż istnieje możliwość uszycia maseczek wielokrotnego użytku i bezpłatnego przekazania mieszkańcom z grup ryzyka tj. osoby w wieku 65+, osoby obciążone schorzeniami (tj. nowotwór, cukrzyca, astma).