Nowe wodociągi w Hostynnem i Hostynnem-Kolonii

Z końcem września br. zakończono budowę sieci wodociągowej oraz budowę dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną (przy świetlicy w Hostynnem i Szkole Podstawowej w Hostynnem-Kolonii).

Zaproszenie do konsultacji „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowym...”

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Ogłoszenie o naborze na Członków Rady ds. Rewitalizacji

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór na Członków Rady ds. Rewitalizacji.

Bezpłatne porady prawne

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Zakończeniu rekrutacji do projektu "Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice".