20090731unia.gifW miesiącach od marca do czerwca 2009 r. Gmina Werbkowice jako sama lub w partnerstwie z innymi samorządami aplikowała o następujące środki zewnętrzne.

20090707festyn.gifUrząd Gminy Werbkowice oraz Cukrownia Werbkowice serdecznie zapraszają na Dni Werbkowic i Dzień Cukrownika, które odbędą się 12 lipca 2009 roku (niedziela) na stadionie w Werbkowicach.

naglowek_ug.jpgW dniu 2 lipca w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów: Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, Zespołu Szkół w Werbkowicach oraz Zespołu Szkół w Sahryniu.

naglowek_ug.jpgWójt Gminy Werbkowice Zarządzeniem nr 49/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustalił na dzień 15 września 2009 r. ostateczny termin składania przez rodziców wniosków do dyrektorów szkół i placówek o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

20090618stypendia.gifPo raz kolejny Wójt Gminy Lech Bojko ufundował prywatne stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, aktywność społeczną i osiągnięcia artystyczne dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Werbkowice. Uczniów mających powyższe osiągnięcia wytypowali dyrektorzy szkół.