20100806mammografiaUrząd Gminy Werbkowice i Narodowy Fundusz Zdrowia zapraszają na Bezpłatną Mammografię (prześwietlenie piersi). Badanie mammograficzne wykonywane w ramach programu NFZ Paniom w wieku 50-69 lat, co 24 miesiące. Mammobus będzie ustawiony przy Urzędzie Gminy Werbkowice w dniu 16.08.2010 roku.

20100806spisPowszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września - 31 października 2010r. Wcześniej - w dniach od 9 do 23 sierpnia rachmistrze przeprowadzą obchód przedspisowy - w czasie którego zweryfikują listę gospodarstw rolnych. W spisie informacje będą zbierane według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400, a niektóre pytania będą dotyczyć okresu 12 miesięcy poprzedzających spis tzn. od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.

20100803slomaRolniczy Zakład Doświadczalny IUNG Werbkowice zwraca się z apelem o nieodpłatne przekazanie RZD IUNG Werbkowice słomy po kombajnie po zbiorze zbóż w związku ze stratami poniesionym po podpaleniu sterty (1200 rolek) przez dzieci. Koszt całkowity zbioru słomy po stronie Zakładu.

20100721forumW dniach 09-11 lipca 2010 roku w ramach projektu "Współpraca transgraniczna Werbkowice-Ugniw" odbyło się Transgraniczne Forum: Przenoszenie "dobrych praktyk" współpracy i możliwości realizacji wspólnych projektów. Prezentacja najlepszych polskich praktyk w zakresie współpracy międzysektorowej, nowoczesnych metod zarządzania w JST, pozyskiwania funduszy dla ngo.

20100716orlikW dniu 12 lipca  w poniedziałek ruszyła długo oczekiwana budowa kompleksu boisk "Orlika 2012" który ma powstać na ulicy Jana Pawła II 17 przy Zespole Szkół w Werbkowicach. Pracę rozpoczęto od niwelacji terenu i robót ziemnych. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zakończenie prac jest planowane na wrzesień/październik 2010 r.