Informacja w związku ze stopniowym uruchamianiem naszej biblioteki!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia okresowych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki może następować od 4 maja.

Odezwa Święta Narodowego Trzeciego Maja

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim.

Odchwaszczanie na linii szerokotorowej Nr 65

Sekcja Drogowa Zamość Bortatycze informuje o planowanych terminach chemicznego niszczenia roślinności na linii szerokotorowej Nr 65 - Most na rzece Bug - Sławków Płd.

Zawiadomienie o sesji XVII/2020 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz.: 10:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: