Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W minioną środę, 3 maja, Gmina Werbkowice uroczyście obchodziła 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023"

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przystąpieniem Gminy Werbkowice do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), mającego na celu ustalenie przedsięwzięć, mogących przyczynić się do ożywienia i odnowy wybranych obszarów gminy, została przygotowana wstępna wersja dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023". Projekt LPR został opracowany na podstawie analizy stanu obecnego Gminy Werbkowice.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem

Urząd Gminy Werbkowice uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

Wyniki konsultacji społecznych

Przedstawiamy wyniki konsultacji społecznych dotyczących dokumentu  pt. „Diagnoza Wielokryterialna Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Werbkowice na lata 2017-2023‟.

Bezpłatne porady prawne w maju 2017

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.