Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie

Dzień Werbkowic Dzień Cukrownika - 06.07.2019

Tegoroczny Dzień Werbkowic Dzień Cukrownika rozpoczął się od występów wokalnych i tanecznych młodzieży. Wokalnie zaprezentowała się młodzież działająca przy GOK Werbkowice: Marika Drożdżak i zespół SŁODZIAKI przy akompaniamencie pana Wojciecha Krempli.

"Kulturalnik" - Nasza Gminna Gazetka

Dyrekcja i pracownicy GOK-u przekazują w Państwa ręce pierwszy numer Kulturalnika.

Informacja PKP

PKP linia hutnicza szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu informuje wszystkich użytkowników drogi relacji : Terebiniec – pola nr 111284l,

Kolonie w górach

Stowarzyszenie im.Teresy Kras w związku z otrzymanym dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizuje kolonie dla dzieci.
Transport na kolonie odbywa się autokarem- miejsce zbiórki zostanie wyznaczone na terenie gminy. Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych do 12 lipca 2019 r.