Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwał dotyczących statutów sołectw: Wilków, Wilków-Kolonia, Terebiń, Terebiń-Kolonia, Terebiń-Zady.

Piknik rodzinny w Sahryniu

W niedzielne popołudnie 16 lipca 2017 roku na terenach zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w Sahryniu z inicjatywy i przy współpracy 4 sołectw odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Piknik Rodzinny.

Informacja o wyborze Sołtysa w Sołectwie Gozdów

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2017 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa Gozdów dokonano wyboru Sołtysa. Sołtysem została pani Anna Urszula Tujaka.

Obóz Shinkyokushin w Okunince

W dniach 01-08.07.2017 nad jeziorem Białym w odbył się obóz Shinkyokushin.