OREW w Alojzowie – dzień otwarty

6 kwietnia 2019 roku zapraszamy na dzień otwarty do OREW w Alojzowie.

Gmina Werbkowice ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy dotyczący sprzedaży mienia ruchomego.

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Skoda Octawia (samochód po wypadku- szkoda całkowita).

Zaproszenie na sesję VI/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-03-29

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Werbkowice zostaje zwołana VI (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny 2019

Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 13.04.2019 (sobota) w godz. 9:00-12:00.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice.