Pod biało-czerwoną

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim” informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

Zapraszamy na Jubileusz 100-lecia Kolonii Hostynne i 100. Rocznicę Bitwy Polsko-Bolszewickiej

Serdecznie zapraszamy na Jubileusz 100-lecia Kolonii Hostynne i 100. Rocznicę Bitwy Polsko-Bolszewickiej, które odbędą się 31.08.2020 obok pomnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kolonii Hostynne.

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne w rolnictwie.

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że protokoły oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Werbkowice w miesiącach: czerwiec i lipiec wpłynęły do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniono nową wersję protokołu szacowania strat.

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2020 Wójta gminy Werbkowice z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku informuje się, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. URZĄD GMINY WERBKOWICE JEST NIECZYNNY.