Artystyczne Kolędowanie 2019

W niedzielę (06.01.2019) po Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Werbkowicach odbyło się Artystyczne Kolędowanie z udziałem Kapeli i Chóru z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.

Odpady przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów

Uprzejmie informuję, że w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w m. Hostynne i Sahryń, przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne segregowane wytworzone w gospodarstwach domowych z następujących rodzajów:

Harmonogram zebrań wiejskich, wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2019

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich, wyborów sołtysa i rady sołeckiej w styczniu 2019 r.

Harmonogram wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów w gminie Werbkowice na rok 2019.

Informacja dla hodowców świń z obszarów z ograniczeniami

W dniu 18.12.2018 r. została ogłoszona Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/2015 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U.L.322 z 18.12.2018 r.).