Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach dziękuje wszystkim Gościom Balu Sylwestrowego za wspaniałą zabawę oraz atmosferę jaką stworzyli Państwo podczas imprezy.

Krótka charakterystyka imprezy:

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2008 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń

Informuję, że ustawowy termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych tj. 31 grudnia 2007 r. nie uległ zmianie i winien być bezwzględnie zachowany. Wydłużenie do 31 marca 2008 r. do czasu, w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest równoznaczne z przesunięciem terminu wymiany tych dowodów.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, póz. 625, z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

Dnia 30 listopada 2007r. Wójt Gminy Werbkowice - Lech Bojko, podpisał w siedzibie PFRON w Lublinie, umowę na realizację programu "Uczeń na wsi".

Gmina Werbkowice pozyskała środki w wysokości 39 975 zł.

Pomoc w wysokości od 2 000 do 3 000 zł, uzyska 19 beneficjentów (osoby niepełnosprawne: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenu gminy Werbkowice.