Od dnia 15 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach prowadzone są kursy dla kobiet: Obsługa sekretariatu z modułem języka angielskiego, Kadry i płace. Kursy adresowane są do kobiet, które są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Kursy są bezpłatne, uczestnicy otrzymują zwrot kosztów podróży, stypendia szkoleniowe i dodatki dla matek samotnie wychowujących dziecko. Osoby zainteresowane mogą jeszcze dopisywać się do grup. Prosimy o pilny kontakt - tel. 084 6572032 lub osobiście w GOK - inst. Mariusz Mendoń.

W dniu 22 stycznia 2008 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach o godzinie 8.00 rozpocznie się XV Sesja Rady Gminy w Werbkowicach, tematem głównym sesji będzie reorganizacja sieci szkół publicznych na terenie gminy.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008r. dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach dziękuje wszystkim Gościom Balu Sylwestrowego za wspaniałą zabawę oraz atmosferę jaką stworzyli Państwo podczas imprezy.

Krótka charakterystyka imprezy:

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2008 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń