Urząd Gminy Werbkowice informuje, że na terenie gminy trwa cykl spotkań z mieszkańcami w celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania, która swoim funkcjonowaniem ma obejmować obszar gmin: Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice. Opracowanie powyższej strategii umożliwi korzystanie, mieszkańcom Gmin Powiatu Hrubieszowskiego, ze środków finansowych PROW w latach 2007-2013.

naglowek_gok.jpgUrząd Gminy Werbkowice i Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informują, że dnia 22.06.2008r. o godzinie 15:00 w amfiteatrze przy GOK Werbkowice odbędzie się "Popołudnie z Kulturą Polsko-Ukraińską". Podczas imprezy koncertowały będą zespoły artystyczne z Polski i Ukrainy.

W dniu 13.06.2008r. W siedzibie Urzędu Gminy w Werbkowicach odbyło się posiedzenie Jury konkursowego w celu rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego organizowanego przez gminę pn. "Łowcy Baterii 2007/2008".

W dniu 25 maja 2008 roku, w sali Urzędu Stanu Cywilnego, Wójt Gminy Lech Bojko wręczył przyznane przez Prezydenta RP medale "Za długoletnie pożycie małżeńskie" następującym parom małżeńskim:

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informuje, że w dniu 7 czerwca 2008 roku, o godzinie 20:00 organizuje "Uroczystą Kolację z KGW", kolejną imprezę promującą Koła Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Werbkowice. Przypominamy, że odbyły się: "Śniadanie z KGW" i "Podwieczorek na Piątkę z KGW".