W dniu 1 lutego 2008 roku w GOK w Werbkowicach odbył się Koncert Charytatywny "Kto Ratuje jedno życie, ratuje cały świat", na rzecz rehabilitacji Teresy Szpak - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach, obecnie wybudzającej się ze śpiączki. Organizatorami Koncertu byli Związek Nauczycielstwa Polskiego Koło w Werbkowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił terminy przyjmowania w 2008 roku, przez Oddziały PFRON, wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn. Pegaz 2003 oraz pn. Komputer dla Homera 2003.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "SZANSA" w ramach współpracy z Urzędem Gminy Werbkowice, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach oraz Samorządową Jednostką Oświaty w Werbkowicach zorganizowało wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Werbkowice. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży odbył się na obiektach Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego oraz Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach w dniach od 14 stycznia 2008 roku do dnia 25 stycznia 2008 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach podczas Ferii Zimowych organizował Projekt Dżungla, których koordynatorem był Marcin Nowakowski inst. GOK. W projekcie uczestniczyło 70 dzieci z Gminy Werbkowice. W czasie zajęć dzieci uczyły się tańca, śpiewu, prowadzone były zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Uczestnicy codziennie otrzymywali słodki poczęstunek.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Werbkowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają w dniu 1 lutego 2008 roku o godzinie 18:00 na Koncert Charytatywny - "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat". Zagrają zespoły muzyczne z terenu powiatu hrubieszowskiego. Dochód z koncertu przeznaczony jest na pokrycie kosztów rehabilitacji Teresy Szpak - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach - obecnie będącej w stanie śpiączki. Bilety wstępu - dorośli - 10 zł - studenci, uczniowie - 5 zł. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na imprezę.