20100324solary.jpgGmina Werbkowice wraz z innymi JST ubiegać się będzie o środki finansowe z Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO; Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; DZIAŁANIE 9.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, na dofinansowanie kolektorów słonecznych.

20100318bug.jpgW dniu 24 lutego 2010 Wójt Gminy Werbkowice podpisał umowę pomiędzy gminą Werbkowice a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug (operator programu) na dofinansowanie projektu „Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniw” w ramach "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug", wartość projektu 23 768 Euro, wartość dofinansowania 20 202 Euro

20100318sahryn.jpgW dniu 10 marca 2010 r. w świetlicy w Masłomęczu odbył się VIII konkurs archeologiczny „Archeologia w Kotlinie Hrubieszowskiej”, który przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Związek Zawodowy Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej „POLSKI CUKIER” S.A. Oddziałowa Organizacja Związkowa „Cukrownia Werbkowice” oraz Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Polsce zapraszają na HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO. Werbkowice 19-20 marca 2010 roku w Hali Sportowej im. Bronisława Malinowskiego.

naglowek_ug.jpgW dniu 12 lutego 2010 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury ul. 3 Maja odbyła się konferencja zorganizowana przez Polską Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie podsumowująca projekt pt. „Profesjonalny urząd - program doskonalenia zawodowego pracowników jednostek samorządu terytorialnego powiatu hrubieszowskiego", w którym fundacja była liderem.