20120808mammobusW dniach 13 i 14 sierpnia można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który znów odwiedzi powiat hrubieszowski. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ. Tym razem mammobus odwiedzi 6 miejscowości.

20120802dowozW związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2012 r. Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach informujemy, że od nowego roku szkolnego zmianie ulegnie sposób realizacji zadania własnego gminy jakim jest dowóz dzieci do szkół wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozów. Zadanie to zostanie w całości zlecone zewnętrznym przewoźnikom wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

20120731zasilkiInformujemy, że w związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2012 r. Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych będzie realizowane od nowego roku szkolnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, tel. 846572 133, 846572177.

20120413gotaniaFundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do złożenia Formularzy Rekrutacyjnych w II edycji naboru w projekcie "Od Wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania", działanie „Prowadzenie Lokalnego Szwajcarskiego Funduszu grantowego Przedsiębiorczości”. Nabór prowadzony będzie w terminie:od 06.08.2012r. do 05.09.2012r. od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 9.00 do 14.00.

naglowek_ugInformujemy, że w dniach 16 i 17 lipca 2012 roku w godzinach 8-17 nie będzie dostarczana energia elektryczna z transformatora przy ul. Kościuszki. Dotyczy to również budynku Urzędu Gminy, w związku z tym, mogą wystapić problemy z załatwianiem spraw oraz z połączeniami telefonicznymi. W razie problemów z połączeniami prosimy telefonować na numery: 695247556 -Wójt lub 609221257 - Sekretarz.