naglowek_ug.jpgUrząd Gminy Werbkowice informuje, że od 1 sierpnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach można składać wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie FA będzie przysługiwać osobie uprawnionej, do ukończenia 18 lat. A gdy będzie kontynuować naukę w szkole lub szkole wyższej, do 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

20080731nautobus.jpgŚwiat możliwości w Twoim zasięgu to hasło przewodnie projektu n@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej oraz partnerami prywatnymi, a mającym na celu kształtowanie świadomości technologicznej poprzez rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu.

20080630kaptury.jpgW dniu 24 lipca 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się koncert zespołu Heaven. Było to kolejne działanie Projektu Kaptury z Klasą finansowanego przez Europejską Komisję w ramach Programu Młodzież w działaniu.

20080630kaptury.jpg

Grupa Nieformalna STAŻYŚCI oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zaprasza wszystkich chętnych na koncert zespołu STRYCH, który odbędzie się 31 lipca 2008 roku (czwartek) w godz. 20:00-24:00.

naglowek_gok.jpgGrupa Nieformalna Stażyści oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach organizują w dniach 28 i 29 lipca 2008 roku warsztaty taneczne z zakresu tańców: electric boogie i hip-hop. Zajęcia skierowane są dla uczestników projektu Kaptury z Klasą oraz młodzieży z terenu powiatu hrubieszowskiego.