Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach podczas Ferii Zimowych organizował Projekt Dżungla, których koordynatorem był Marcin Nowakowski inst. GOK. W projekcie uczestniczyło 70 dzieci z Gminy Werbkowice. W czasie zajęć dzieci uczyły się tańca, śpiewu, prowadzone były zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Uczestnicy codziennie otrzymywali słodki poczęstunek.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Werbkowicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zapraszają w dniu 1 lutego 2008 roku o godzinie 18:00 na Koncert Charytatywny - "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat". Zagrają zespoły muzyczne z terenu powiatu hrubieszowskiego. Dochód z koncertu przeznaczony jest na pokrycie kosztów rehabilitacji Teresy Szpak - nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Werbkowicach - obecnie będącej w stanie śpiączki. Bilety wstępu - dorośli - 10 zł - studenci, uczniowie - 5 zł. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na imprezę.

Szanowni Państwo,

Jestem zobowiązany przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących funkcjonowania oświaty na terenie gminy ze sposobem i źródłami jej finansowania. Chcę również w kliku zdaniach przybliżyć Państwu jaki są to obciążenia dla budżetu gminy, jakie skutki mogą wywierać te obciążenia dla realizacji innych zadań wykonywanych przez samorząd.

W dniu 11 stycznia 2008 roku w piątek, w Szkole podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach przeprowadzono zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki: Adriana Kotwica, Arleta Mazurek i Aleksandra Mendoń zebrały kwotę 118,13 zł. Pieniądze zostały przekazane do hrubieszowskiego sztabu WOŚP. Akcję tę zorganizowała nauczyciel Alicja Wróblewska.

Od dnia 15 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach prowadzone są kursy dla kobiet: Obsługa sekretariatu z modułem języka angielskiego, Kadry i płace. Kursy adresowane są do kobiet, które są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Kursy są bezpłatne, uczestnicy otrzymują zwrot kosztów podróży, stypendia szkoleniowe i dodatki dla matek samotnie wychowujących dziecko. Osoby zainteresowane mogą jeszcze dopisywać się do grup. Prosimy o pilny kontakt - tel. 084 6572032 lub osobiście w GOK - inst. Mariusz Mendoń.