naglowek_ugW czwartek, 2 grudnia o godzinie 10.00 w GOK w Werbkowicach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Werbkowice. Radni po zaprzysiężeniu wybrali ze swojego grona przewodniczącego rady, którym został Tadeusz Wiater. Jego zastępcą będzie Elżbieta Ślusarz.

20101206awansTrzech nauczycieli kontraktowych ze szkół prowadzonych przez Gminę Werbkowice, którzy uzyskali awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, gościło u Wójta Gminy Werbkowice Lecha Bojko.

20101203placW ramach programu „Radosna Szkoła”, został wybudowany, przy Zespole Szkół w Sahryniu, mały plac zabaw o powierzchni chroniącej przed upadkiem ok. 150 m2. Zamontowano na nim:

naglowek_ugNa podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ,poz.1591, z późn. zm) zwołuję I sesję Rady Gminy Werbkowice w dniu 02 grudnia 2010 roku (czwartek) o godz. 10 .00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach (kawiarnia).

20101201tenisW dniu 1 grudnia 2010 roku na Hali Sportowej przy Zespole Szkól w Werbkowicach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. W zawodach udział wzięło ponad 40 zawodników, reprezentujących 5 Szkół Podstawowych Gminy Werbkowice.