naglowek_ug.jpgW dniu 2 lipca w Urzędzie Gminy Werbkowice odbyły się posiedzenia Komisji Konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów: Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, Zespołu Szkół w Werbkowicach oraz Zespołu Szkół w Sahryniu.

naglowek_ug.jpgWójt Gminy Werbkowice Zarządzeniem nr 49/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. ustalił na dzień 15 września 2009 r. ostateczny termin składania przez rodziców wniosków do dyrektorów szkół i placówek o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”.

20090618stypendia.gifPo raz kolejny Wójt Gminy Lech Bojko ufundował prywatne stypendia za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, aktywność społeczną i osiągnięcia artystyczne dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu gminy Werbkowice. Uczniów mających powyższe osiągnięcia wytypowali dyrektorzy szkół.

20090618straz.gifW dniu 7 czerwca 2009 roku trzynaście jednostek OSP uczestniczyło w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, jakie odbyły się w niedzielę, w Werbkowicach. Wśród strażackich drużyn męskich reprezentowane były następujące miejscowości Turkowice, Wronowice, Hostynne, Alojzów, Sahryń, Terebiń, Peresołowice, Konopne, Honiatycze, Honiatyczki, Gozdów, Werbkowice, Sahryń.

20080812lgd.jpgZarząd Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania Wołajowice 33, 22-500 Hrubieszów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy "Kierownik Biura LGD"