20101213pfronW związku z realizacją projektu pod nazwą „Zakup 16 miejscowego autobusu dla niepełnosprawnych uczniów Gminy Werbkowice”, na podstawie umowy z Powiatem Hrubieszowskim nr WS 1/2010 z dnia 22.04.2010 r., Gmina Werbkowice zakupiła nowy, 16 miejscowy autobus do przewozu uczniów, przystosowany do potrzeb transportowych osób niepełnosprawnych.

20101213dowodyUprzejmie informuję,że na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r Nr 139,poz.993 ze zmianami) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany,zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r Nr 47, poz.384) co następuje:

20101208dwaognieW dniu 8 grudnia 2010 roku na Hali Sportowej przy Zespole Szkól w Werbkowicach odbyły się Mikołajkowe Mistrzostwa Gminy w Dwa Ognie w 2 kategoriach wiekowych – rocz. 2000 i mł., oraz rocz. 1999. W zawodach udział wzięło ponad 80 zawodników, reprezentujących 8 Szkół Podstawowych Gminy Werbkowice.

naglowek_ugW poniedziałek 6 grudnia o godz. 12:00 odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Werbkowice podczas, której złożył ślubowanie Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko. Tym samym rozpoczął drugą kadencję.

naglowek_ugW czwartek, 2 grudnia o godzinie 10.00 w GOK w Werbkowicach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Werbkowice. Radni po zaprzysiężeniu wybrali ze swojego grona przewodniczącego rady, którym został Tadeusz Wiater. Jego zastępcą będzie Elżbieta Ślusarz.