20100607lgdInformujemy, że na obszarze działania Stowarzyszenia Hrubieszowskiego ,,Lepsze Jutro’’ Lokalna Grupa Działania świadczone będzie bezpłatne doradztwo dla beneficjentów osi 4 Leader PROW 2007-2013 w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji. Doradztwo świadczone będzie na terenie każdej gminy zgodnie z załączonym harmonogram. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z doradcą.

20100601spisWójt Gminy Werbkowice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010r. do 31 października 2010r.

20100601ksiazkaW dniu 25 maja 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach miało miejsce długo oczekiwane wydarzenie – promocja książki Ewy Niedźwiedź, Józefa Niedźwiedzia i Józefa Siudaka „Dzieje miejscowości gminy Werbkowice powiat hrubieszowski”.

20100527pomocW związku z powodzią jaka dotknęła Gminę Wilków w dniu 27 maja 2010r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie władz samorządowych z terenu Powiatu Hrubieszowskiego, którego tematem była pomoc dla powodzian z wyżej wymienionej gminy, wszyscy jednogłośnie zadeklarowali pomoc finansową.

20100525arimrTegoroczna powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach rolnych. W niektórych regionach Polski pola, na których rosły już zboża, rzepak, ziemniaki czy inne uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone przez wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to również, że zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2010 uprawy (grupy upraw) są już w takich przypadkach nieaktualne. Agencja informuje poszkodowanych, że aby zachować prawo do tych płatności w pełnej wysokości, bez jakiegokolwiek ich obniżenia, konieczne jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub okoliczności (ustania powodzi), kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika o zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności.