20100629dniwerbkowicSerdecznie zapraszamy na "Dni Werbkowic i Dzień Cukrownika" w dniach 09-11 lipca Plac przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz Stadion MLKS Werbkowice. Gwiazdą Wieczoru w dniu 11 lipca będzie zespół BRATHANKI. Już dziś serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program poniżej.

20100629wronowiceW dniu 4 lipca 2010 roku we Wronowicach odbędzie się Festyn Sportowo-Rekreacyjny. Rozpoczęcie o godzinie 13:00. Zaplanowano różne atrakcje gry i zabawy dla dzieci. Dla dorosłych przewidziano również ciekawe konkurencje:

20090618stypendiaWójt Gminy Werbkowice Lech Bojko po raz kolejny ufundował ze środków własnych stypendia dla najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone przez Gminę Werbkowice oraz publiczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia. Stypendium otrzymało 14 uczniów. Wysokość jednorazowego stypendium dla każdego ucznia wyniosła 150 zł. W imieniu Wójta uroczystego wręczenia stypendiów wraz z pamiątkowymi dyplomami dokonali dyrektorzy szkół podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010.

20100624zakonczenieSzanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi, Rodzice i Uczniowie. Mija kolejny rok szkolny, rok nowych wyzwań i zmian, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji. Koniec roku szkolnego jest dla mnie okazją, by wszystkim Państwu podziękować za zrozumienie i wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną i sumienną pracę.

20100619kapeleW dniu 13 czerwca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. Organizatorami Festiwalu byli Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Urząd Gminy Werbkowice, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.