naglowek_ug.jpgNa podstawie art. 7.2. Ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: DZ.U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) zarządzono wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę dnia 20 czerwca 2010 r.

naglowek_ug.jpgWójt Gminy Werbkowice informuje, że zgodnie z art. 16 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1990r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z póź. zmianami) - pełnomocnicy komitetów wyborczych proszeni są o składanie list kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku.

naglowek_ug.jpgInformacja Wójta Gminy Werbkowice o wyznaczeniu na obszarze gminy Werbkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku.

20100501kabaret.jpgKabaret „Szara Eminencja” z Werbkowic, który w tym roku świętował jubileusz 10 lecia, zajął w dniu 1 maja 2010 roku I miejsce na III Festiwalu „Mińsk Etno Kabaret, <<Wieś się śmieje>>”.

20100430konkurs.jpgW dniu 27 kwietnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się eliminacje gminne do XXIX Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie udział wzięło 47 recytatorów z 6 szkół: Sahrynia, Malic, Podhorzec, Turkowic, Gozdowa i Werbkowic.