20081107listopada11Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.

20101108cafUrząd Gminy Werbkowice został wyróżniony certyfikatem ukończenia projektu CAF (Common Assessment Framework), który realizowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu pn. "Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą", było unowocześnienie samorządu w Polsce poprzez poprawę jakości usług świadczonych na rzecz klientów urzędów administracji publicznej, doskonalenie zarządzania i podniesienie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym.

20101029orlikW miniony czwartek, 4 listopada, zostało oficjalnie otwarte, pierwsze w gminie Werbkowice i jedyne w powiecie hrubieszowskim, boisko sfinansowane w ramach rządowego programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”. Ponadto został otwarty DUŻY SZKOLNY PLAC ZABAW, utworzony w ramach programu „Radosna szkoła”.

20101102drogiGmina Werbkowice znalazła się na czwartej pozycji na Liście rankingowej wniosków (projektów) złożonych na drogi gminne w ramach "Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"-wnioski przewidywane do realizacji w 2011.

20101102radosnaProgram rządowy Radosna Szkoła zakłada wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.