20071121hala.jpgDyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem wynajmem hali sportowej na gry i imprezy sportowe z dniem 16.01.2010r hala sportowa będzie otwarta dodatkowo w soboty w godzinach 10:00 do 20:00. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 84 6573038, 6572603.

naglowek_ug.jpgUprzejmie informuję, że opracowany został projekt rocznego „Programu współpracy Gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.” Zapraszamy mieszkańców Gminy Werbkowice do zgłaszania opinii do projektu programu w terminie do 29 stycznia 2010 r.

20100110wosp.jpgDnia 10 stycznia 2010 roku już po raz osiemnasty w całej Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Drugi raz grano w celu doposażenia klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach przyłączył się do tej ogólnopolskiej akcji. Impreza towarzysząca Finałowi odbyła się na Sali widowiskowej GOK.

20100107projektszkola.jpgW kwietniu 2009 roku dzieci klasy I b Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przystąpiły do projektu współfinansowanego prze Unię Europejską „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy”.

20100107andersen.jpg Dnia 17 grudnia 2009r. w godzinach popołudniowych uczniowie klas IV a i b pod kierunkiem wychowawczyń p. Anny Lasko i p. Anny Woś w ramach prac Teatru Spraw Dużych i Małych zorganizowali przedstawienie na motywach znanych i lubianych baśni duńskiego bajkopisarza Hansa Chrystiana Andersena. pt.: „Popołudnie z Andersenem”.