20100601ksiazkaW dniu 25 maja 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach miało miejsce długo oczekiwane wydarzenie – promocja książki Ewy Niedźwiedź, Józefa Niedźwiedzia i Józefa Siudaka „Dzieje miejscowości gminy Werbkowice powiat hrubieszowski”.

20100527pomocW związku z powodzią jaka dotknęła Gminę Wilków w dniu 27 maja 2010r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie władz samorządowych z terenu Powiatu Hrubieszowskiego, którego tematem była pomoc dla powodzian z wyżej wymienionej gminy, wszyscy jednogłośnie zadeklarowali pomoc finansową.

20100525arimrTegoroczna powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach rolnych. W niektórych regionach Polski pola, na których rosły już zboża, rzepak, ziemniaki czy inne uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone przez wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to również, że zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2010 uprawy (grupy upraw) są już w takich przypadkach nieaktualne. Agencja informuje poszkodowanych, że aby zachować prawo do tych płatności w pełnej wysokości, bez jakiegokolwiek ich obniżenia, konieczne jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub okoliczności (ustania powodzi), kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika o zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności.

20100524szkolaDyrektor Zespołu Szkół w Werbkowicach informuje o utworzeniu w roku szkolnym 2010/2011 klasy sportowej. Obecnie trwa nabór do klasy I gimnazjum. W planie zajęć przewidzianych jest 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo (4 godz. z obowiązkowego wymiaru godzin oraz 6 godz. na gry zespołowe i tenis stołowy). Bliższe informacje można uzyskać w Sekretariacie Szkoły pod numerem telefonu: 84 6572603.

20100517narkotyki.jpgW Zespole Szkół w Werbkowicach odbyła się VI edycja powiatowego konkursu dla gimnazjalistów pt: Narkotyki - Inna Rzeczywistość. Celem konkursu jest przeciwstawienie się zagrożeniom, jakie niesie za sobą zażywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz realizacja programu profilaktyki. Pomysłodawcą i realizatorem jest pedagog szkolny, Zuzanna Ciesielczuk.