20110525maryjaW dniu 15 maja 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej. Do tej pory Festiwal rozgrywany był na szczeblu powiatowym. W tym roku poszerzyliśmy zasięg naszej imprezy o powiaty sąsiadujące z powiatem hrubieszowskim co podniosło jego rangę.

20110525koszW dniu 18 maja 2011 roku na obiektach sportowych ORLIK, odbyły się Gminne Igrzyska w Koszykówce Dziewcząt. W igrzyskach udział wzięło 6 drużyn, reprezentujących 6 szkół podstawowych gminy Werbkowice.

20110513szachyW dniu 9 maja  2011 roku na Hali Sportowej w Werbkowicach, odbyły się Gminne Igrzyska w Szachach Dziewcząt i Chłopców. W igrzyskach udział wzięło 14 zawodników, reprezentujących 7 szkół podstawowych gminy Werbkowice.

20110509maja3W dniu 3 maja 2011 roku odbył się w Werbkowicach koncert patriotyczno-religijny z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i beatyfikacji Jana Pawła II. Organizatorem uroczystości był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Werbkowicach.

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.