Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-11-20

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 w  Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:

Zmiana terminu udzielania porad prawnych

Informujemy, że porady prawne w przyszłym tygodniu zostały przeniesione z dnia 19.11.2019 r. (wtorek) na dzień 18.11.2019 r. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 14:00. Więcej informacji o dyżurach można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80 w. 45.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "Świąteczna Bajka"

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Gminą Werbkowice serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu gminy Werbkowice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem jest „ŚWIĄTECZNA BAJKA”.

Wyniki IX Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych

Za nami dwa dni przesłuchań w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2019. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Szkolenie nt. odnawialnych źródeł energii

Zapraszamy na szkolenie "Jak obniżyć swoje wydatki i zadbać o przyszłość swoich bliskich? Postaw na odnawialne źródła energii!"