Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-09-29

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII  sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2017-09-28

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 3519 i z 2015 r. poz. 2592 ) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Przedszkolaki z "Bajki" sprzątały świat i witały jesień

20 IX Przedszkolaki z "Bajki" sprzątały świat i witały jesień.

Obchody 17 września w Werbkowicach

17 września (niedziela) pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach odbyły się obchody upamiętniające 78. rocznicę napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Wolontariusze porządkują cmentarze

Członkowie i wolontariusze Towarzystwa dla Natury i Człowieka przez następny tydzień pracować będą na zabytkowych cmentarzach w Werbkowicach, Dobromierzycach i Gozdowie.