Powszechny Spis Rolny 2020

Szanowni Państwo, Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii,
dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało
się przez Internet lub telefon.

Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Starosta Hrubieszowski informuje, że w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r., w godzinachod 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice w dniu 17 listopada 2020

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w czasie pandemii

Dzień 11 listopada każdego roku budzi w nas wiele emocji. Jest to czas zadumy i wspomnienia tych, którzy walczyli o naszą wolność. To czas, kiedy sięgamy po historię Polski i wspominamy minione czasy.

Webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców”

Szanowni Państwo, 19.11.2020 r. w godzinach 12.00 – 13.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców”.