Zaproszenie na XXXV sesję Rady Gminy Werbkowice 2017-12-15

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) zwołuję XXXV (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych w roku 2018

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2018 r."

Mikołajki 2017 – Hala Sportowa

 

W dniu 10 grudnia 2017 roku o godzinie 14:00 odbędzie się impreza mikołajkowa dla wszystkich dzieci z gminy Werbkowice.

Ogólnopolska Akcja Charytatywna  „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach po raz kolejny przystąpił do akcji „Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę”.

Odblaskowa Gmina Werbkowice

W miniony czwartek, 23 listopada br., podczas posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł. asp. Paweł Gruszka, przeprowadził w Urzędzie Gminy Werbkowice prelekcję poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym, w ramach programu „Odblaskowa Gmina”.