Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-10-07

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

images/n_ug.jpg

Dnia 25 września 2019 r. o godzinie 7.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Werbkowicach

W niedzielę (15.09.2019) w Werbkowicach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Delegacje wieńcowe barwnym korowodem przeszły na plac przy zespole pałacowym gdzie odbyła się polowa Msza Święta, której przewodniczył ks. Michał Grela – Proboszcz z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie.

Książka pt. „Cmentarz prawosławny w Werbkowicach”

Zapraszamy do lektury książki pt. „Cmentarz prawosławny w Werbkowicach” autorstwa dr. Mariusza Sawy.

Zaproszenie na sesję X/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-09-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ) zwołuję X sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz: 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: