Znaleziono psa

Poszukujemy właściciela psa rasy owczarek niemiecki czarny. Pies został znaleziony w ubiegłym tygodniu, w Malicach.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr IV/17/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2019

Wybory do Lubelskiej Izby Rolniczej

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Hrubieszowskim odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach ul. Piłsudskiego Józefa 2, 22-550 Werbkowice w dniu 28 lipca 2019 r. w godz. 8:00-18:00.

Niebezpieczne miejsce

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na niebezpieczne miejsce w miejscowości Gozdów (były POM – Plac zabaw) z uwagi na zły stan techniczny studzienki kanalizacyjnej.

Zaproszenie na sesję IX/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-07-26

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz.: 14:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: