20070403zyczenia.jpg Zdrowych, pogodnych pełnych wiary i nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, smacznego jajka i wielkanocnego mazurka oraz miłych rodzinnych spotkań przy świątecznym stole życzą

Lech Bojko, Wójt Gminy Werbkowice oraz pracownicy Urzędu Gminy Werbkowice

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Werbkowicach zostali laureatami konkursów matematycznych "SZPAK" 2009/2010 i "ZAGIMAK" 2009/2010 organizowanych przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

20100324solary.jpgGmina Werbkowice wraz z innymi JST ubiegać się będzie o środki finansowe z Programu Operacyjnego INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO; Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; DZIAŁANIE 9.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, na dofinansowanie kolektorów słonecznych.

20100318bug.jpgW dniu 24 lutego 2010 Wójt Gminy Werbkowice podpisał umowę pomiędzy gminą Werbkowice a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug (operator programu) na dofinansowanie projektu „Współpraca transgraniczna Werbkowice – Ugniw” w ramach "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug", wartość projektu 23 768 Euro, wartość dofinansowania 20 202 Euro

20100318sahryn.jpgW dniu 10 marca 2010 r. w świetlicy w Masłomęczu odbył się VIII konkurs archeologiczny „Archeologia w Kotlinie Hrubieszowskiej”, który przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.