Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, póz. 625, z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

Dnia 30 listopada 2007r. Wójt Gminy Werbkowice - Lech Bojko, podpisał w siedzibie PFRON w Lublinie, umowę na realizację programu "Uczeń na wsi".

Gmina Werbkowice pozyskała środki w wysokości 39 975 zł.

Pomoc w wysokości od 2 000 do 3 000 zł, uzyska 19 beneficjentów (osoby niepełnosprawne: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenu gminy Werbkowice.

W dniu 28 listopada 2007 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie pt. Cała Polska Czyta Dzieciom. Na spotkanie zaproszono dzieci z Przedszkola Samorządowego Bajka z Werbkowic.

W terminie do 31 grudnia 2007 roku należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii prowadzoną działalność. Produkcja pierwotna paszy to uprawa, zbiór, przechowywanie, transport produktów rolnych- zbóż, siana, okopowych. Rolnicy, którzy złożyli zgłoszenia - w podanym wyżej terminie - składają oświadczenia o spełnieniu wymogów dotyczących higieny pasz.

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach zaprasza na I Powiatowy Turniej Bilardowy i otwarcie Sali Bilardowej w dniu 1 grudnia 2007 od godz. 12:00. Zapisy w dniach 16-26 listopada 2007 osobiście w GOK lub telefonicznie 084-65-72-032. Do uczestnictwa zapraszamy osoby z całego powiatu hrubieszowskiego.