20100525arimrTegoroczna powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach należących do beneficjentów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach płatności bezpośrednich, działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006 (PROW 2004 - 2006), Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 - 2013) oraz pomocy w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw. W związku z tym przekazujemy beneficjentom informację o tym, co należy zrobić, by zachować prawo do pomocy lub uniknąć sankcji z tytułu niewypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy oraz umów zawartych z Agencją.

20100609poslowieNa XVI Sesję Sejmu Dzieci Młodzieży zakwalifikowali się uczniowie z Gimnazjum w Sahryniu. Z całego województwa lubelskiego reprezentować będzie nas 29 posłów ze szkół gimnazjalnych i średnich wśród nich trzy osoby to uczniowie naszego gimnazjum.

20100609dzieckasahryn1 czerwca 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół w Sahryniu rozpoczęli pod hasłem gier, zabaw i różnorodnych konkurencji sportowych. Dla dzieci i młodzieży dyrektor i grono pedagogiczne przygotowało mnóstwo atrakcji.

20100607lgdInformujemy, że na obszarze działania Stowarzyszenia Hrubieszowskiego ,,Lepsze Jutro’’ Lokalna Grupa Działania świadczone będzie bezpłatne doradztwo dla beneficjentów osi 4 Leader PROW 2007-2013 w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji. Doradztwo świadczone będzie na terenie każdej gminy zgodnie z załączonym harmonogram. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z doradcą.

20100601spisWójt Gminy Werbkowice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 08 września 2010r. do 31 października 2010r.