Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2021. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych dotację otrzymało:

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2020 r.

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 04.02.2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.