Bezpłatne porady prawne

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Spotkanie informacyjne dot. rejestracji kół gospodyń wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na spotkanie w dniu 10.12.2018 r o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie (ul. Narutowicza 34), na którym omówione zostaną zagadnienia związane z tematyką powołania koła gospodyń wiejskich oraz uzyskania przez koła środków na działalność statutową.

http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/zbiorcza/jak-otrzymac-5-tysiecy-zlotych-dla-kola-gospodyn-wiejskich/

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Werbkowice do zgłaszania się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Koła mogą pozyskać na własną działalność nawet do 5000 zł.

Wyniki Wyborów Najprzystojniejszego Piłkarza Lubelszczyzny 2018

W sobotę (01.12.2018) w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się Wybory Najprzystojniejszego Piłkarza Lubelszczyzny 2018.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2019 roku”.