Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację, na terenie gminy Werbkowice, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

 „Używaj życia nie używek 2017”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice przeprowadziło w dniu 8 października 2017 w Konopnym program profilaktyczny pod nazwą „Używaj życia nie używek 2017”.

Podziękowanie dla Wójta Gminy Werbkowice

W dniu 27 września br. Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie wspólnie z Kierownikiem Posterunku z Werbkowic udali się do Wójta Gminy Werbkowice, aby w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Pawła Dobrodzieja oraz własnym podziękować za bardzo dobrą współpracę oraz za przekazanie środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

Legitymacja dla osób niepełnosprawnych – nowy wzór i zasady przyznawania

1 sierpnia 2017 roku zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Przedszkolaki z "Bajki" sprzątały świat i witały jesień

20 IX Przedszkolaki z "Bajki" sprzątały świat i witały jesień.