Zapraszamy do lektury Nr 2 Kulturalnika

Zapraszamy do lektury Nr 2 Kulturalnika. A w nim: relacja Redaktora Werbka z pierwszej połowy Wakacji, artykuł o zabytkowym cmentarzu autorstwa Mariusza Sawy, zapowiedzi najbliższych wydarzeń i wiele innych.

Poszukujemy właściciela psa

Gmina Werbkowice poszukuje właściciela psa rasy bernardyn. Pies został znaleziony w m. Turkowice, obecnie przebywa pod opieka gminy w gminnym kojcu w Werbkowicach.Jest przyjazny dla ludzi.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie hrubieszowskim w roku 2019

W związku z ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej od 1 stycznia 2019 roku rozszerzeniu uległ katalog osób mogących skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego.

Wnioski o przyznanie Stypendium szkolnego 2019/2020 należy składać w terminie od 2 września 2019 r. do 16 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, pok. Nr 2, w godz. 7:30-15:30.

Zmiana terminu porad prawnych

Informujemy, że porady prawne zostały przeniesione z dnia 13.08.2019 r. (wtorek) na dzień 14.08.2019 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 14:00.