Instrument finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka duża

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.

Konkurs ofert „Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego”

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” w roku 2020.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji.

Dni promocji zawodowej

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach informuje, że w dniach 19-20 marca 2020 roku w ramach doradztwa zawodowego dla uczniów klas ósmych organizujemy „DNI PROMOCJI ZAWODOWEJ”.

Spotkanie w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach