Rozbudowa drogi krajowej nr 74 - konsultacje

Jednostka projektowa ZDI Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziałem w Lublinie informuje o prowadzonych działaniach informacyjnych na etapie opracowywanej dokumentacji projektowej.

POSTANOWIENIE NR 156/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 7 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 156/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 7 grudnia 2020 r. o zawieszeniu glosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Werbkowice przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 142/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 23 października 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Werbkowice przed upływem kadencj

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2021.

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2021.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Spotkania w związku z pracami nad koncepcją przebudowy dróg w Turkowicach, Sahryniu i Zagajniku.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Sahryniu, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej w Sahryniu i Zagajniku. W dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w sali bankietowej (I piętro) świetlicy wiejskiej w Turkowicach, odbędzie się zebranie z właścicielami nieruchomości położonych przy drodze gminnej nr 111309l w Turkowicach (kolonia).