Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gmina Werbkowice przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W lutym w ramach programu do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy trafi ponad 18 ton produktów żywnościowych.

Obowiązek prawidłowego utrzymywania psów

W związku z licznymi skargami oraz przypadkami pogryzień dokonanych przez błąkające się psy przypominamy o obowiązku prawidłowego utrzymywania psów w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Wyborco! w celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.

Informacja w sprawie ustalenia obwodu po planowanej do likwidacji PSP w Terebiniu

W miniony piątek, 3 lutego, odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia obwodu dla uczniów z części miejscowości Terebiń i Terebiniec, dla których obecną szkołą obwodową jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Terebiniu. Szkoła ta od 2011 r. prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój Wsi” w Terebiniu.

Informacja o spotkaniu dotyczącym likwidacji PSP w Terebiniu

W porozumieniu ze Stowarzyszeniem "Edukacja i Rozwój Wsi Terebiń" organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Terebiniu informujemy, że 3 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w PSP w Terebiniu, odbędzie się spotkanie dotyczące likwidacji tej szkoły z dniem 31 sierpnia 2017 r.