Informacja o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2020 r. - GOPS

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach z dnia 16 marca 2020r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Podziękowanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie

Gmina Werbkowice składa podziękowanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie za wsparcie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy z terenu Gminy.

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.