Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Werbkowice pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Informacja o wycince drzew przed Urzędem Gminy

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy Werbkowice informujemy, że wycinka drzew w pasie drogi krajowej Nr 74 przed budynkiem Urzędu (przy ul. Zamojskiej) została wykonana przez zarządcę drogi, tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie.

Zespół Szkół w Werbkowicach zakwalifikował się do Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Zespół Szkół w Werbkowicach zakwalifikował się do Programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice realizuje projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich – Mały Artysta na wsi"

W styczniu 2017 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice rozpoczęło realizację projektu w miejscowości Konopne pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich – Mały Artysta na wsi" współfinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach 9. edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!"

Komunikat dotyczący opryskiwaczy

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania, należy zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.