Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu kolejnego naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn.„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Święto Narodowe Trzeciego Maja 2019

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja w gminie Werbkowice rozpoczęły się od złożenie kwiatów przy pomniku 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w Hostynnem-Kolonii.

Dofinansowanie na Klub Senior+

Dzięki wsparciu rządowemu Gmina Werbkowice otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 122 443,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Bezpłatny punkt pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie z ARiMR

Jak co roku Urząd Gminy Werbkowice zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnego punktu pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus.

Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Przedstawiamy broszurę informacyjną z cyklu konferencji zorganizowanych przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku.