Szkolenie dla rolników z zasad przyznawania płatności obszarowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza na szkolenie z „zasad przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacji obszarów ONW oraz składania od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 14 marca 2019 r. Oświadczeń potwierdzających brak zmian we wniosku w stosunku do roku 2018”.

Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty

Uwaga, wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r., będą miały warstwę elektroniczną.

Zaproszenie na spotkanie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zaprasza na spotkanie: rolników, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, hodowców trzody chlewnej, mieszkańców gminy Werbkowice.

Druga transza żywności PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje na terenie gminy Werbkowice dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju KGW

W imieniu Beaty Mazurek Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Minister Andżeliki Możdżanowskiej zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Orsetti, dnia 19 lutego o godz. 14.