HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2021. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych dotację otrzymało:

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2020 r.

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2020 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 04.02.2020 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Urzędzie Gminy Werbkowice dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

Zaproszenie na sesję XXIII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: