Szkolenie dla pracodawców "Zatrudniaj cudzoziemca legalnie"

Spotkanie promocyjno-szkoleniowe w dniu 27 marca 2017 roku dla pracodawców naszego powiatu z zakresu zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.

 

Szkolenie ARiMR – dopłaty bezpośrednie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Hrubieszowie informuje, że w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbędzie się szkolenie w zakresie zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017.

Informacja z eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 27 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” , które przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej zorganizowało wypoczynek dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach, Turkowice 23, 22-546 Turkowice w okresie ferii zimowych zorganizowało 10-dniowy wypoczynek zimowy w górach dla dzieci rolników.

Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe

Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko ufundował ze środków własnych stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Za szczególne osiągnięcia w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 czternastu najlepszych uczniów wytypowanych przez szkoły prowadzone lub dotowane przez Gminę Werbkowice otrzymało jednorazowe stypendia w wysokości po 150 zł.