Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Ankieta dla uczestników debaty publicznej prowadzonej w ramach procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030)

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego mając na uwadze rozpoczęty proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (w perspektywie do roku 2030), zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety przygotowanej w formie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

Sukces uczniów PSP w Gozdowie w konkursie „Kresowy Pasiak”

Pod Patronatem Starosty Powiatu Hrubieszowskiego w ramach obchodów 590 rocznicy utworzenia powiatu odbył się konkurs zorganizowany przez Historyczno-Edukacyjną Pracownię Tkacką działającą przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Nosił on tytuł „Pasiak Kresowy”.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-10-07

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Jubileusz 50- i 60-lecia 2019

W niezwykle uroczystej oprawie dnia 6 września 2019 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach Jubileusz 50- i 60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Werbkowice.