Zmiana terminu porad prawnych

Informujemy, że porady prawne zostały przeniesione z dnia 13.08.2019 r. (wtorek) na dzień 14.08.2019 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 14:00.

Susza 2019 – informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski – w tym gm. Werbkowice.

Informacja PKP

PKP linia hutnicza szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku w godz. 7:00 - 15:00 będzie zamknięty przejazd kolejowo – drogowy w km 10,760 kat. "C" linii Most na rzece Bug – Sławków Płd. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 850 relacji Alojzów – Tomaszów Lubelski.

Konkurs w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Informacja dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Starosta Hrubieszowski informuje, że przystąpiono do prac związanych z realizacją modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych 0139 PODHORCE, 0161 PERESOŁOWICE, 0162 DOBROMIERZYCE, 0163 HOSTYNNE KOLONIA, 0164 HOSTYNNE, 0165 LOTÓW, 0166 WILKÓW, 0168 KONOPNE, 0169 KOTORÓW, 1681 KOTORÓW IUNG, 0170 MALICE, 0171 ŁYSA GÓRA, 0172 STRZYŻOWIEC, 0173 TEREBINIEC, 0174 TEREBIŃ, 0186 WRONOWICE, 0187 TURKOWICE, 0188 SAHRYŃ KOLONIA, 0189 SAHRYŃ, 0190 SAHRYŃ PGR, 0191 ZAGAJNIK KOLONIA, 0192 ADELINA, 0275 HONIATYCZE KOLONIA, 0276 HONIATYCZE, 0277 HONIATYCZKI.