Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć sportowych w różnych kategoriach wiekowych w tym dla dzieci i młodzieży oraz organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego w 2018 r."

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Werbkowice informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2018 ogłoszonego zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 19 lutego 2018 r.

Aktywny e-Samorząd

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Aktywny e-Samorząd”, który ma za zadanie m.in. elektronizację i usprawnienia procesu obsługi podatkowej mieszkańców gmin Werbkowice.

Ruszyły prace przy budowie wodociągu w Hostynnem i Hostynnem - Kol.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne-Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną".

Dzień Kobiet 2018

Jak co roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyła się cześć artystyczna z okazji Dnia Kobiet. Licznie przybyłe panie w miłej atmosferze słuchały utworów w wykonaniu Mariki Drożdżak, Marysi i Macieja Łyko oraz Kapeli STAH z Werbkowic.