Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  Turkowice

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Turkowice.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Drugi przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  Turkowice

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku huraganu w m. Turkowice.

Wsparcie Wojewody Lubelskiego

Dotacja celowa dla Gminy Werbkowice w kwocie 49000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic z intensywnymi opadami gradu, deszczu, silnego wiatru, które miały miejsce w dniach 8 i 11 czerwca 2020 r.

Bitwa o wozy

Uprzejmie informuję, że uruchomiona została akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.