http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/strony/zbiorcza/jak-otrzymac-5-tysiecy-zlotych-dla-kola-gospodyn-wiejskich/

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Werbkowice do zgłaszania się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Koła mogą pozyskać na własną działalność nawet do 5000 zł.

Wyniki Wyborów Najprzystojniejszego Piłkarza Lubelszczyzny 2018

W sobotę (01.12.2018) w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się Wybory Najprzystojniejszego Piłkarza Lubelszczyzny 2018.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie miasta Zamość wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów w 2019 roku”.

Promocja Gminy Werbkowice – Felieton o KGW w TVP INFO

We wtorek (27.11.2018) w Gozdowie odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespołów i artystów z terenu gminy Werbkowice, podczas którego prezentowane były kulinaria, ludowe muzykowanie oraz rękodzieło. Spotkanie zainicjowane było wizytą ekipy telewizyjnej z TVP 3 Rzeszów, która przygotowywała program związany z wdrożeniem ustawy dotyczącej Kół Gospodyń Wiejskich.

Wyniki VIII Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018

Za nami VIII Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych - Werbkowice 2018.
W tym roku łącznie w Festiwalu udział wzięło 6 solistów/duetów oraz 44 zespoły, które oceniała komisja w składzie: