Komunikat  Komisarza Wyborczego Zamościu I z dnia 30 października 2020 r.

O miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

Komunikat PT KRUS w Hrubieszowie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Ogłoszenie o pracy zdalnej 5-6 listopada 2020 r.

W związku z potwierdzonymi przypadkami wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Gminy Werbkowice oraz przebywaniem na kwarantannie kilkunastu innych osób w tym Wójta, informuję, że pracownicy będą wykonywać wyłącznie pracę w systemie zdalnym.

Niepodległa - bezpłatna wystawa poświęcona II RP - do pobrania

Szanowni Państwo, zapraszamy do korzystania z bezpłatnej wystawy poświęconej osiągnięciom odrodzonej Polski w latach 1918-1939, którą przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wystawę można pobrać i wydrukować w dowolnym rozmiarze albo powiesić na stronie internetowej.

Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.