Bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

Informujemy, że od dnia 15 marca br. w Urzędzie Gminy Werbkowice w pok. nr 5 (parter) świadczona jest bezpłatna pomoc dla rolników, przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok.

Dni otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów

Program dnia otwartego dla przyszłych pierwszoklasistów 22.03.2017 r.

Komunikat dla producentów mleka i świń

O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego.

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020

Bank Żywności w Lublinie zaprasza na Działania Towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2016.

Dystrybucja ostatniej transzy żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice będzie dystrybuowało ostatnią transzę żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 w dniach 20-21 marca w godzinach 9:00-13:00 w punkcie wydawania żywności: