Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2019

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 2019 w gminie Werbkowice.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gozdowie – wycieczka do Warszawy

22 października 2019 r. wyjechaliśmy na wycieczkę do Warszawy. Dzięki sprzyjającej pogodzie zwiedzanie stolicy Polski było prawdziwą przyjemnością.

Informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że Gmina Werbkowice zamierza ubiegać się dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.8 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów podchodzących z działalności rolniczej”.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Zakład Karny w Hrubieszowie informuje, iż obecnie trwa procedura postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.