„Wandalowie” otrzymali dotację

 

To już trzecia dotacja z gminnego budżetu jaką w tym roku przekazała Gmina Werbkowice na rzecz organizacji pozarządowych.

Przedłużenie terminu składania wnisków na dopłaty bezpośrednie

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. został wydłużonydo 15 czerwca 2018 r.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zmiana terminu udzielania porad prawnych

Informujemy, że porady prawne w bieżącym tygodniu zostały przeniesione z dnia 18.05.2018 r. (piątek) na dzień 16.05.2018 r. (środa). Więcej informacji o dyżurach można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 2) lub pod numerem tel. 84 657 20 80 w. 45.

Zapraszamy do głosowania na "Dźwięk kultury"

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach ma szansę na poprawę akustyki w sali widowiskowej w ramach konkursu Tesco „Decydujesz, pomagamy”.