Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Starosta Hrubieszowski informuje, że w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r., w godzinachod 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w czasie pandemii

Dzień 11 listopada każdego roku budzi w nas wiele emocji. Jest to czas zadumy i wspomnienia tych, którzy walczyli o naszą wolność. To czas, kiedy sięgamy po historię Polski i wspominamy minione czasy.

Webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców”

Szanowni Państwo, 19.11.2020 r. w godzinach 12.00 – 13.00 Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu organizuje spotkanie informacyjne w formie webinarium „Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorców”.

Powierzenie Urzędowi Gminy Trzeszczany wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy Werbkowice

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2020 r. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka powierzył do dnia 8 listopada 2020 r. Urzędowi Gminy Trzeszczany wykonywanie określonej części zadań Urzędu Gminy Werbkowice w zakresie spraw związanych z bieżącą rejestracją stanu cywilnego tj. sporządzanie aktów stanu cywilnego: aktu zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Werbkowice przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 grudnia 2020 r.