Zapraszamy do udziału w 2. Powiatowym Konkursie Poetyckim "Magia Słowa"

Zapraszamy do udziału w 2. Powiatowym Konkursie Poetyckim "Magia Słowa". Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z powiatu hrubieszowskiego.

Informacja o mapie zasadniczej składanej wraz z deklaracją udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Werbkowicach – Etap II”

Gmina Werbkowice informuje, że termin wydawania przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie map zasadniczych w skali 1:1000 (mapa dotycząca działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny/mieszany na/w którym ma zostać zamontowana instalacja solarna) wynosi minimum 7 dni.

Nabór wniosków na montaż instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Werbkowice, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Zapraszamy na Jubileusz 25-lecia powstania 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Werbkowice na Hrubieszowski Festyn Militarny z okazji Jubileuszu 25-lecia Jednostki.

Fotorelacja z „Pikniku Rodzinnego”

Fotorelacja z „Pikniku Rodzinnego” z 16 czerwca 2019 roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy Hali Sportowej w Werbkowicach