Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie

Pierwsza transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice we współpracy z Gminą Werbkowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Werbkowicach rozpoczyna realizację na terenie gminy Werbkowice Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019.

Wydarzenia organizowane przez Urząd Marszałkowski

W imieniu Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisława Szweda informuję o wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski:

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Wójt Gminny Werbkowice informuje, że w dniach od 21 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. rolnicy, którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Werbkowice, pok. nr 6 w celu podpisania i odebrania protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.