Bezpłatne porady prawne

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza mieszkańców gminy do korzystania z darmowych porad prawnych, które świadczy Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Dec.

Zakończeniu rekrutacji do projektu "Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gminy Werbkowice informuje, że zakończyła się rekrutacja do projektu „Lokalni Animatorzy Gminy Werbkowice".

Sprzątanie Świata 2018

W dniu 27 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Werbkowicach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2018”.

Relacja z obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Werbkowicach

W dniach 21-22 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Werbkowicach odbyły się obchody 100-lecia szkoły polskiej w Werbkowicach.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną‟ dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 600 000,00 zł w formie pożyczki.