Informacja dla interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Szanowni Państwo, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach.

Dotyczy zgłaszania awarii kolektorów słonecznych.

W związku z koniecznością ograniczania rozszerzania się epidemii wirusa SARS-CoV-2, dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i ekip serwisujących, wprowadza się obowiązek dołączania do każdego zgłaszanego przypadku awarii, oświadczenia o braku występowania zagrożenia.

Nieodpłatna pomoc prawna | poradnictwo obywatelskie | mediacje w 2020 r.

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Zasady handlu na targowiskach

W związku z apelem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i sprzedawców informujemy, że przestaje obowiązywać zakaz handlu na targowiskach w m. Werbkowice przy ul. Konopnickiej oraz na targowisku Mój Rynek przy ul. Piłsudskiego.

Informacja „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o. w Jarosławiu w nawiązaniu do umowy numer GKK.273.3.2019 z dnia 23 lipca 2019 r., zawartej z Powiatem Hrubieszowskim, polegającej na wykonaniu czynności związanych z projektem „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” część 46, utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych EGiB, BDOT500 w powiecie hrubieszowskim, gmina Werbkowice.