Odpady przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów

Uprzejmie informuję, że w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w m. Hostynne i Sahryń, przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne segregowane wytworzone w gospodarstwach domowych z następujących rodzajów:

Harmonogram wywozu odpadów

Przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów w gminie Werbkowice na rok 2019.

Informacja dla hodowców świń z obszarów z ograniczeniami

W dniu 18.12.2018 r. została ogłoszona Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/2015 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U.L.322 z 18.12.2018 r.).

Jasełka dla dzieci

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyły się jasełka, przygotowane przez rodziców dzieci z Przedszkola Samorządowego "Bajka".

Kolejny sukces UKS Grot Michał

W dniu 16.12.2018 r. w Lublinie odbył się turniej karate VIII Polish Open Karate Shinkyokushinkai dla dzieci kadetów i juniorów.