Uszyjemy darmową maseczkę!

Urząd Gminy Werbkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach informują wszystkich mieszkańców gminy Werbkowice, iż istnieje możliwość uszycia maseczek wielokrotnego użytku i bezpłatnego przekazania mieszkańcom z grup ryzyka tj. osoby w wieku 65+, osoby obciążone schorzeniami (tj. nowotwór, cukrzyca, astma).

Działalność instytucji kultury zawieszona do odwołania

Zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego działalność instytucji kultury zostaje zawieszona do odwołania.

Życzenia świąteczne

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Bezpłatna pomoc prawna

Grupa Prawna Togatus zaangażowała się w bezpłatną pomoc prawną dla wszystkich, którzy w dobie pandemii COVID-19 jej potrzebują.

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej

Na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na właścicielu lub współwłaścicielu nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny spoczywa obowiązek posiadania i umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej.