Pod biało-czerwoną

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.

Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim” informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2020 Wójta gminy Werbkowice z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku informuje się, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. URZĄD GMINY WERBKOWICE JEST NIECZYNNY.

Zawiadomienie PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F w km 072 041132 Zawada - Hrubieszów Miasto (km. 23,561 linii 65 LHS).

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach w zakresie tenisa stołowego" w roku 2020