20100607lgdSamorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

20100610festiwalZapraszamy na I Wojewódzki Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych Werbkowice 2010. Przegląd jest organizowany po raz pierwszy w Werbkowicach wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie. Chcielibyśmy aby impreza wpisała się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych naszego regionu. Głównym celem przeglądu jest stworzenie kapelom podwórkowym możliwości prezentacji i konfrontacji, kultywowanie tradycji podwórkowego muzykowania oraz inspiracja tego typu muzyką w naszym regionie i nie tylko.

20100525arimrTegoroczna powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach należących do beneficjentów pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach płatności bezpośrednich, działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 - 2006 (PROW 2004 - 2006), Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 - 2013) oraz pomocy w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw. W związku z tym przekazujemy beneficjentom informację o tym, co należy zrobić, by zachować prawo do pomocy lub uniknąć sankcji z tytułu niewypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy oraz umów zawartych z Agencją.

20100609poslowieNa XVI Sesję Sejmu Dzieci Młodzieży zakwalifikowali się uczniowie z Gimnazjum w Sahryniu. Z całego województwa lubelskiego reprezentować będzie nas 29 posłów ze szkół gimnazjalnych i średnich wśród nich trzy osoby to uczniowie naszego gimnazjum.

20100609dzieckasahryn1 czerwca 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół w Sahryniu rozpoczęli pod hasłem gier, zabaw i różnorodnych konkurencji sportowych. Dla dzieci i młodzieży dyrektor i grono pedagogiczne przygotowało mnóstwo atrakcji.