20100619kapeleW dniu 13 czerwca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbył się Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. Organizatorami Festiwalu byli Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Urząd Gminy Werbkowice, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

20100620orlikW dniu 16 czerwca 2010r. Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko podpisał umowę  z wykonawcą , który wygrał przetarg na budowę kompleksu sportowego “Moje boisko – Orlik 2012”  . Kompleks boisk ma powstać na ulicy Jana Pawła II 17 przy Zespole Szkół w Werbkowicach. W ramach kompleksu powstać mają:

20100618wyprawkaZgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 95, poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”.

20100618zielonaszkolaW dniach 17.05-22.05.2010 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Werbkowicach przebywali na Zielonej Szkole w Wiśle. Jak co roku wyjazd został zorganizowany z inicjatywy Teresy Wiater, przy wspóludziale Anny Lasko, Anny Woś i Alicji Wróblewskiej.

20100618dzienotwartyW dniu 9 czerwca 2010 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkól w Werbkowicach zorganizowali "Dzień otwarty". Celem imprezy była promocja szkoły, prezentacja jej dorobku. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zaprezentowali swoje artystyczne talenty w części artystycznej.