W dniu 20 stycznia 2019 roku rozegrana została 9 kolejka rozgrywek o mistrzostwo III ligi tenisa stołowego mężczyzn, w której UKS Grot-Michał II Werbkowice zmierzył się z KS Sokół Zwierzyniec.

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

W UKS Grot-Michał Werbkowice w dniu 18 stycznia 2019 odbył się sprawdzian przed Pucharem Polski w Koluchstyl dla dzieci, kadetów i juniorów.

NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Artystyczne Kolędowanie 2019

W niedzielę (06.01.2019) po Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Werbkowicach odbyło się Artystyczne Kolędowanie z udziałem Kapeli i Chóru z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej.