Odchwaszczanie na linii szerokotorowej Nr 65

Sekcja Drogowa Zamość Bortatycze informuje o planowanych terminach chemicznego niszczenia roślinności na linii szerokotorowej Nr 65 - Most na rzece Bug - Sławków Płd.

Informacja dla rolników!

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru odpadów z działalności rolniczej:

IUNG w Puławach - sprzedaż działek

IUNG w Puławach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących działkami gruntu w ilości 20.

Ruszyła zbiórka!

Od 20 kwietnia 2020 r. ruszyła zbiórka finansowa, z której fundusze zostaną przeznaczone na Szpital Powiatowy im. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie oraz inne działania mające na celu walkę z epidemią COVID-19 (zakup materiałów i szycie maseczek).

Bezpłatny punkt pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie z ARiMR w roku 2020

Jak co roku Urząd Gminy Werbkowice zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnego punktu pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus.