Zaproszenie na sesję XXIII/2020 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Informacja o dniu wolnym od pracy - 24 grudnia 2020 r. - GOPS

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach z dnia 16 marca 2020r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 54 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Podziękowanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie

Gmina Werbkowice składa podziękowanie dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie za wsparcie działań na rzecz osób potrzebujących pomocy z terenu Gminy.

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: