HTK buduje sieć światłowodową w gminie Werbkowice

Do Gminy Werbkowice zwróciła się Hrubieszowska Telewizja Kablowa (HTK) z prośbą o pomoc w ustaleniu, którzy mieszkańcy gminy są zainteresowani skorzystaniem dostępu do internetu oraz telewizji w technologii światłowodowej.

Zakupiono samochód strażacki dla OSP Werbkowice

W miniony wtorek (9 października br.) Gmina Werbkowice zakupiła samochód pożarniczy specjalny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werbkowicach.

Informacja o dochodzie z gospodarstwa rolnego do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych

Zgodnie z obwieszczeniem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. (M.P. 2018 poz. 911) przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. – 3399 zł.

Informacja dot. ewentualnego wydłużenia godzin pracy przedszkola

 

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w dniach od 9 do 19 października 2018 r. w Przedszkolu „Bajka” w Werbkowicach będą ponownie zbierane informacje w celu rozeznania potrzeb w zakresie ewentualnego wydłużenia godzin pracy przedszkola.

Rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. 3 Maja w Werbkowicach

Zarządcą drogi powiatowej Nr 3421 L Werbkowice – Tyszowce w miejscowości Werbkowice – ul. 3 Maja, przy której realizowana jest inwestycja, jest Powiat Hrubieszowski.