Drukuj
Aktualności

W terminie do 31 grudnia 2007 roku należy zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii prowadzoną działalność. Produkcja pierwotna paszy to uprawa, zbiór, przechowywanie, transport produktów rolnych- zbóż, siana, okopowych. Rolnicy, którzy złożyli zgłoszenia - w podanym wyżej terminie - składają oświadczenia o spełnieniu wymogów dotyczących higieny pasz.

Druki zgłoszeń w Urzędzie Gminy pokój Nr 6 lub w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, Hrubieszów, ul. Ceglana 60/1. W druku zgłoszenia należy wpisać numer gospodarstwa nadany przez ARiMR.

Do pobrania: