Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w programie dotacyjnym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 Regionalny Konkurs Grantowy". Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców. Wnioski można przesyłać do 10 października 2007.

Cel programu

Wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej dotacje do 7 000 zł; szkolenia, doradztwo.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie:
Organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Uwaga:

O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu Równać Szanse, kończące się po 1 października 2007 r.

Termin realizacji projektu:

Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. i trwać dłużej niż do 30 czerwca 2008 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Typy działań i zakres projektów:

Zgłaszane wnioski mogą obejmować działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

- wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych; popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie; kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji; podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja; tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym wspólnedziałania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości; tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnejoraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi.

Projekty muszą spełniać następujące wymogi:

Są innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku; włączają do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu; tworzą spójną ofertę cyklicznych działań; sprzyjają powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (współpraca przy realizacji projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);

 

Więcej informacji na temat programu na stronie: www.rownacszanse.pl

oraz dla wnioskodawców z województwa lubelskiego: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20- 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5 Adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 0 81 5342652