Bezpłatny punktu pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie 2021

Jak co roku, Urząd Gminy Werbkowice zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnego punktu pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30 w budynku Urzędu Gminy Werbkowice. Kontakt telefoniczny bezpośredni – Nr 602 213 747
Uwaga! Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem SARS COVID-19. Urząd Gminy Werbkowice obsługuje rolników zainteresowanych pomocą w wypełnianiu wniosków w następujący sposób. Dokumenty można dostarczać do realizacji obok wejścia do Urzędu Gminy od strony GOPS w Werbkowicach.
Aby można było wypełnić wniosek w kampanii 2021, niezbędne jest dostarczenie pracownikowi Urzędu Gminy następujących dokumentów:
1. Map z rozrysowanymi uprawami i ich powierzchnią na poszczególnych działkach z roku 2020 (najlepiej korzystać z map wysłanych przez Agencję z roku 2020 z naniesieniem na nich upraw ołówkiem);
2. Danych potrzebnych do zalogowania się do systemu (login i hasło)
3. Paszportów zwierząt (jeśli dotyczy)
4. Oryginałów umów oraz innych dokumentów potrzebnych do wypełnienia wniosku o płatności związane z powierzchną upraw (buraków cukrowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych – umowy muszą być podpisane) ( jeśli dotyczy)
5. Dokumentów dotyczących podziału/scalenia działek rolnych (oryginały) - jeśli dotyczy.
6 W celu uzyskania szczegółowych informacji dzwonić na numer 602 213 747
7. Prosimy o załączenie do dokumentów numeru telefonu kontaktowego.
Wnioski należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja 2021. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku, za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych rolników.