Informacja Starosty o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Hrubieszowski Informuje, że w terminie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r., w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

 

0140 Gozdów, 0141 Gozdów Alojzów Kolonia, 0167 Werbkowice, 1671 Werbkowice IUNG, jednostki ewidencyjnej Werbkowice.